CG eGOV - verzia 2019.6.3.191213-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 22.01.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 855226 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 250000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 3806763 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 7082463 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 15800669 Spolu: 27795121 Spolu: 27795121
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 22.01.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): -106122,7 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 250000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): -27869,4 Granty a transfery (S144042005): 44198,8 Daňové príjmy (S144042005): -101477,9 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 961348,7 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 3834632,4 Granty a transfery (S144042004): 7038264,2 Daňové príjmy (S144042004): 15902146,9 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 855226 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 250000 Nedaňové príjmy (S144042003): 3806763 Granty a transfery (S144042003): 7082463 Daňové príjmy (S144042003): 15800669 Spolu: 27795121 Spolu: 27795121 Spolu: 27736392,2 Spolu: 27736392,2 Spolu: 58728,8 Spolu: 58728,8
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.